!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stadgar

Här är föreningens stadgar som antogs vid ordinarie föreningsstämma 2004-11-29 och vid extrastämma 2005-01-24.

Se bif. fil.

Dokument

Stadgar_2004.pdf 2010-03-09

Uppdaterad 2012-12-31 av Bengt Karlsson