!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsemedlemmar

Befattning  Namn   Hus  Tel.nr  Mobil
Ordförande Leif Jakobsson 004   0709 428868
Sekreterare Bengt Karlsson 120   0705 421024
Förvaltare Joakin Fuxén RB   031 7045572
Ledarmot Anders Forsblad 058    
Vice Ordförande Eva Svenningsson 002    0707 981181
Suppleant 1 Helene Olsén 006    
Suppleant 3 Erik Grönbech 028    
Suppleant 2 Mika Törmi 064    
Suppleant Hans Carlsson RB     
         
         

 

Uppdaterad 2018-12-04 av Bengt Karlsson